Sølv og lidt kobber smeltes.

Det smeltede sølv hældes op i en rektangulær form, hvor det stivner. Herefter gentages processen med opvarmning, bearbejdning og afkøling.

Det færdige stykke sølv køres gennem en pressemaskine, til det er så tyndt, at det kan trækkes gennem en hulblok.  Wiren trækkes gennem stadig mindre huller, til tykkelsen er den ønskede. 

Tråden vindes på en spole og klippes herfra op i små, åbne ringe. 

Disse er nu klar til at blive loddet sammen, så hver ring er ubrudt og stærk. 

Små, åbne sølvringe

Når alle ringene er loddet, bliver de omhyggeligt trykket sammen, så de nu ligner et åbent U.

Herefter væves de helt uden lodning.

Sølvarmbånd væves sammen

Efter vævningen vaskes båndet og smidiggøres med gamle gnideteknikker. Båndet er nu både meget stærkt og meget blødt. 

Låsen smedes på, hvorefter der blot mangler endnu en rengøring afsluttet med en endelig kvalitetskontrol.

Vævet og smedet bredt sølvarmbånd